Book online
Handelsbetingelser
      

Disse almindelige handelsbetingelser finder anvendelse ved enhver samhandel mellem K/S Strandhotel Balka Søbad og gæsten. Eventuelle fravigelser fra disse handelsbetingelser og vilkår skal være foretaget ved skriftlig aftale mellem parterne.

1. Reservation og ordrebekræftelse

Når Strandhotel Balka Søbad har modtaget reservationen, fremsendes snarest muligt en ordrebekræftelse til den angivne e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse samt en oversigt over reservationen, herunder reservationsnummer m.v.

Endelig aftale anses for indgået ved modtagelse af vores ordrebekræftelse. Alene indholdet af ordrebekræftelsen er bindende for Strandhotel Balka Søbad.

Strandhotel Balka Søbad tager forbehold for eventuelle fejl i priser, ledige værelser og lignende udbudmateriale på hjemmesiden.

Gæsten skal ved værelsesreservation afgive de nødvendige personlige oplysninger, der kræves af offentlige myndigheder, samt er nødvendige for Strandhotel Balka Søbads registrering af den eller de personer, der skal bo på  hotellet,

Alle gæster skal bl.a. oplyse deres fulde navn, adresse og telefonnummer. Ved ankomst skal gæsten fremvise gyldig legitimation og med sin underskrift bekræfte oplysningerne.

Behandling af personlige oplysninger sker I henhold til gældende lovgivning og i henhold til hotellets persondatapolitik,

Priser

Alle priser oplyst på hjemmesiden er inklusive moms og i danske kroner, medmindre andet er angivet.

Den samlede pris, som fremgår af ordrebekræftelsen og som oplyses inden reservationen, er inklusive moms, gebyrer og eventuelle andre omkostninger.

Betalingsbetingelser

Der opkræves et depositum på 25% af samlet pris, dog minimum Dkk 500,-. Betalingsfristen for depositum er 14 dage fra modtagelse af ordrebekræftelse. Resterende beløb betales ved ankomst til hotellet.

Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, JCB og American Express.

Ankomst og afrejse

Hvis ikke andet er aftalt, er værelset til rådighed fra kl .15.00 på ankomstdagen til kl. 10.00 på afrejsedagen. Overholdes afrejsetidspunktet ikke, forbeholder Standhotel Balka Søbad sig retten til at påføre en ekstra nat på regningen.

Brug af værelset ud over det angivne ankomst- og afrejsetidspunkt kan aftales mod særskilt betaling, hvis dette er muligt.

Fortrydelsesret

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der ikke gælder nogen lovbestemt fortrydelsesret ved reservation af hotelværelser eller lignende tjenestydelser. Reservationer kan således ikke fortrydes, og der henvises til afbestillingsvilkårene nedenfor.

Afbestilling og udeblivelse

Afbestilling kan ske ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til hotellet senest 5 dage før ankomst. Såfremt afbestilling sker rettidigt, vil reservationen blive annuleret, og depostitum refunderes mod modregning af et gebyr på Dkk 500,-

Ved afbestilling senere mistes hele det betalte depositum.

Ændring af reservationer

Bliver det nødvendigt at ændre en reservation, kan Strandhotel Balka Søbad kontaktes på telefon 56 49 22 25 eller på mail@hotel-balkasoebad.dk for at høre nærmere om muligheden herfor.

Ansvarsfraskrivelse (force majeure)

Strandhotel Balka Søbad er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel eller i øvrigt årsager, som ligger uden for Strandhotel Balka Søbads kontrol.

Foreligger der efter Strandhotel Balka Søbads skøn en opfyldelseshindring af ovennævnte art, er såvel gæsten som Strandhotel Balka Søbad berettiget til enten straks eller senere at annullere indgåede ikke-opfyldte aftaler, uden dette kan betragtes som misligholdelse fra nogen af parternes side.

Øvrige vilkår

Kan eventuelle tvister ikke løses mellem Strandhotel Balka Søbad og gæsten, er der for gæsten mulighed for at klage til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C. Find yderligere informationer på nævnets hjemmeside www.hrt-ankenaevn.dk

Spørgsmål og henvendelser kan rettes til

K/S Strandhotel Balka Søbad

Vestre Strandvej 25, Balka

3730 Nexø

CVR.nr. 41833017

 e-mail: mail@hotel-balkasoebad.dk

tlf.nr. 56 49 22 25

Strandhotel Balka Søbad · Vestre Strandvej 25 · DK-3730 Nexø
Telefon +45 5649 2225 · Fax +45 5649 2233 · E-mail mail@hotel-balkasoebad.dk · Kontakt mail formular

Medlem nr.2207af Rejsegarantifonden